JUL-375 Vợ tôi luôn mất tích tại phòng họp lúc 4 giờ chiều


Tôi kết hôn với vợ tôi, Honoka, tại nơi làm việc, và mặc dù bộ phận đã thay đổi nhưng tôi vẫn làm việc cùng nhau. Vợ anh ấy là một người phụ nữ rất tài năng và gần đây cô ấy đã trở thành thành viên của một dự án lớn. Tuy nhiên, kể từ đó, vợ cô gặp gỡ nhiều hơn với người phụ trách là giám đốc Oki và về muộn. Cô ấy hiểu rằng cô ấy là vì công việc của cô ấy. Tuy nhiên, gần đây chị có nghe một số tin đồn lạ. Họp định kỳ vào thứ 6 hàng tuần từ 16:00. Nghe nói vợ chồng giám đốc khùng đó...

JUL-375 Vợ tôi luôn mất tích tại phòng họp lúc 4 giờ chiều

JUL-375 Vợ tôi luôn mất tích tại phòng họp lúc 4 giờ chiều